Replay

U.S. Championship: Round 11 | U.S. Women's Championship: Round 9

U.S. Championship: Round 10

U.S. Championship: Round 9 | U.S. Women's Championship: Round 8

U.S. Championship: Round 8 | U.S. Women's Championship: Round 7

U.S. Championship: Round 7 | U.S. Women's Championship: Round 6

U.S. Championship: Round 6 | U.S. Women's Championship: Round 5

U.S. Championship: Round 5 | U.S. Women's Championship: Round 4

U.S. Championship: Round 4

U.S. Championship | U.S. Women's Championship: Round 3

U.S. Championship | U.S. Women's Championship: Round 2

U.S. Championship | U.S. Women's Championship: Round 1